Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก โรงแรมระนอง

ระนอง

ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กม. มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

ระนอง มีจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ คอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุดยาวประมาณ 169 กม. และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กม. สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี ซึ่งมีความกว้างเพียง 9 กม. เท่านั้น