Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก โรงแรมระนอง

เกาะกำตก

เกาะกำตก หรือเกาะอ่าวเขาควาย มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จากเกาะค้างคาวนั่งเรือไปเกาะกำตกใช้เวลาประมาณ 20 นาที หมู่เกาะกำเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานทางทะเลของเมืองระนอง มีเกาะกำใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วย เกาะกำนุ้ย เกาะกำกลาง เกาะกำตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย พื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่อยู่ในแนวน้ำตื้น น้ำทะเลลึกไม่เกิน 7 เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ำลึก ทะเลรอบเกาะมีความลึกประมาณ 10 เมตร จากหาดบางเบนจะมองเห็นเกาะเรียงจากซ้ายไปขวาเรียงกันไปเริ่มจากหมู่เกาะกำนุ้ยอยู่ด้านซ้ายสุด ถัดมาเป็นหมู่เกาะญี่ปุ่น หมู่เกาะกำใหญอยู่ถัดต่อเนื่องกัน ตรงกลางเป็นเกาะค้างคาวและเกาะพยามทางด้านขวามือ หมู่เกาะกำไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เรียกหาความสะดวกสบายเกินกว่าความจำเป็น แต่เพรียบพร้อมสำหรับความเรียบง่ายยิ่งใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการรับรู้แนบชิด และมองเห็น ในความงดงาม ความสงบที่ ธรรมชาติมอบให้